Käesolevad Glamwear OÜ (edaspidi nimetatud www.glamwear.eu või müüja) e-poe tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud ostja), kes kasutavad www.glamwear.eu e-poodi või tellivad kaupu e-poest www.glamwear.eu.

REGISTREERUMINE

 • Registreerumiseks on vajalikud vaid need andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Käsitleme isikuandmeid konfidentsiaalsena ja avaldame kolmandale osapoolele vaid juhul, kui see on vajalik kauba kohaletoimetamiseks või seadusega ettenähtud juhtumitel.
 • Müüja jätab endale õiguse saata ostjale infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Ostjal on õigus nõuda oma andmete kustutamist müüja andmebaasist.
 • Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka müüjal ligipääs.

TELLIMINE

 • Tellimuse sooritamiseks valige sobiv toode ning lisage see ostukorvi.
 • Pöörake tähelepanu tooteinfos toodud suurustele/mõõtudele.
 • Valige sobiv kohaletoimetamisviis.
 • Toote lisamine ostukorvi ei kohusta ostma. Toodet hoitakse ostukorvis maksimaalselt 1 tund. Peale seda tühjendatakse ostukorv automaatselt.
 • Tellimuse vormistamiseks kontrollige, et kõik vajalikud andmed oleks sisestatud.
 • Toodete kättetoimetamise tingimused kehtivad Eesti Vabariigi piires kui ei ole märgitud teisiti.
 • Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
  – kaup on laost otsa saanud;
  – kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
  – kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.
  Kui  müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
 • Kauba hind ja kauba saadavus võib jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

TELLIMUSE KINNITAMINE JA MAKSMINE

 • Tellimuse kinnitamisel suunab e-pood ostja automaatselt valitud internetipanka. Kui ostja soovib tasuda mõnelt teiselt kontolt, tuleb valida makseviiside valikust “Tasun arve alusel” ning ostjale saadetakse automaatselt arve e-postile, maksetähtajaga 24h.
 • Juhul kui mõnda tellitud toodet ei ole siiski saadaval, teavitatakse e-maili teel sellest esimesel võimalusel.
 • Ostja või tellimuse soodustus (sh kampaania koodiga määratud soodustus) ei rakendu postikulule.
 • Kõik e-poes www.glamwear.eu toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

TELLIMUSE BRONEERIMINE

 • Broneerimise võimalus puudub. Kui märkate, et Teie poolt soovitud toode on otsas, saate kirjutada info@glamwear.eu. Püüame Teie soovidega arvestada.
 • Kui soovite peale tellimuse esitamist kaubale ise järele tulla, on seda võimalik teha  peale tellimuse vormistamist 1 kuu jooksul (va eraldi kokkulepe). Kui seda ei ole tehtud 1 kuu jooksul, läheb/lähevad “broneeritud” toode/tooted müüki.

TELLIMUSE TAGASTAMINE

 • Tooteid on võimalik tagastada 14 päeva jooksul alates kättesaamisest.
 • Tagastamissoovist tuleb teada anda e-kirja teel aadressile info@glamwear.eu ning lisada juurde info tagastatav kauba ja tellimuse/arve numbri kohta. Lisaks soovitame märkida ära ka põhjuse, miks soovitakse tellimust tagastada – oleme tagasiside eest väga tänulikud. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, kuulub tagastamisele terve komplekt.
 • Kaup tuleb tagastada 14 päeva jooksul taganemiseavalduse tegemisest.
 • Toode peab olema puhas, kandmata ning korrektselt pakitud.
 • Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas ostja kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui ostja on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea müüja ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 • Müüja ei ole kohustatud tagastama postikulusid defektse toote puhul, juhul kui müüjal on pakkuda samasugune asendustoode ning ostja sellest loobub.
 • Kui ostja unustab/jätab pakile järele minemata ning kaup saadetakse automaatselt müüjale tagasi, katab tagastamisele kuuluva summa kulud ostja.
 • Tagastatav summa kantakse automaatselt tagasi samale kontole, kust tellimise hetkel ülekanne sooritati juhul kui ostja ei soovi teisiti.
 • Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates tagastatud kauba saabumisest.
 • Tagastamisele ei kuulu sukatooted ja pesu, kui originaalpakend on avatud ja tooteid proovitud.

VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 • Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on ostjal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.
 • Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab ostja kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile info@glamwear.eu järgneva infoga:
  1. ostja nimi ja kontaktandmed;
  2. kaebuse esitamise kuupäev;
  3. tootel ilmnenud defekt või puuduse kirjeldus, võimalusel lisage ka fotod;
  4. müüjale esitatav nõue;
  5. arve number, võimalusel lisada arve koopia.
 • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 • Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
 • Müüja ei kompenseeri moraalset kahju või saamata jäänud tulu, mida võib tekitada ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
 • Müüja ei vastuta ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida müüja ei saanud mõjutada või ette näha.

KINKEKAARDI TINGIMUSED

 • Kinkekaarti saab kasutada e-poes www.glamwear.eu ainult kaupade eest tasumiseks.
 • Kinkekaarti saad kasutada sellel toodud unikaalse koodi abil, mida on võimalik kasutada vaid ühe korra. Iga ostu puhul saab kasutada ühe kinkekaardi korraga.
 • Kinkekaardi unikaalset koodi tuleb hoida hoolikalt, et see ei satuks soovimatult kolmandate isikute kätte.
 • Kinkekaardi ostmisel www.glamwear.eu e-poest veendu, et e-posti aadress, millele soovid elektroonilise kinkekaardi saatmist, on korrektne. Paberil kinkekaardi ostmisel saadetakse see vastavalt valitud transpordile.
 • Müüja ei vastuta kinkekaardi unikaalse koodi kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest (sh juhul, kui kinkekaart satub kolmandate isikute kätte ebakorrektse e-posti aadressi sisestamise tõttu, sisestatud e-posti aadressile määratud automaatsete suunamiste vms tõttu).
 • Kinkekaart kehtib vaid sellel märgitud tähtajani. Kehtivusaja ületanud ning kasutamata kinkekaarti Müüja ei hüvita.
 • Kinkekaart ei ole vahetatav raha vastu, Müüja ei osta seda tagasi ega vaheta ümber.
 • Kui soovitud kaupade maksumus on väiksem kinkekaardi väärtusest, siis vaheraha ei tagastata. Samuti ei saa kinkekaarti kasutada kaupade eest tasumiseks mitmes osas.
 • Kui soovitud kaupade maksumus ületab kinkekaardi väärtuse, saad puudujääva osa tasuda teiste www.glamwear.eu e-poes aktsepteeritavate maksevahenditega valides sobiva maksevahendi ostu sooritamise hetkel.
 • Kinkekaardi ostmisel www.glamwear.eu e-poest on ostjal õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates päevast, mil Müüja saatis kinkekaardi soovitud e-posti aadressile). Tehingust ei saa taganeda, kui kinkekaardil toodud unikaalset koodi on juba kasutatud.
 • Kinkekaardi kasutamise tingimusi on Müüjal õigus muuta avaldades vastavasisulise info Müüja kodulehel www.glamwear.eu
 • E-poes kinkekaardiga ostu sooritamisel ilmnevate probleemide korral võta ühendust info@glamwear.eu või 56691466.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 • Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
 • Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.
 • Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
 • Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.
 • Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.
 • Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.
 • Isikuandmeid töötleb Glamwear OÜ, Vaela küla, Kiili vald, 75413. Reg. nr. 12251078.

TINGIMUSED JA NENDE MUUTMINE

 • E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.
 • Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.
 • Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
 • Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud toote hind ekslik.